Disclaimer

Alle berichten in dit weblog zijn geschreven op persoonlijke titel. Aan de inhoud van de berichten kunnen geen rechten worden ontleend.

Er wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor het gebruik van de gepubliceerde informatie, noch voor eventuele schade – in welke vorm dan ook – direct of indirect veroorzaakt door of voortvloeiend uit het gebruik van informatie uit dit weblog.

De inhoud van berichten van derden, waaruit wordt geciteerd, die geheel of gedeeltelijk worden overgenomen, of waarnaar wordt verwezen, vallen onder de verantwoordelijkheid van de desbetreffende bron. Citeren uit, het geheel of gedeeltelijk overnemen van, of het verwijzen naar berichten van derden betekent niet dat een daarin geuite mening door mij wordt onderschreven.

Het is niet mijn bedoeling om mensen of groeperingen te kwetsen en/of te beledigen. Indien u een mening niet deelt, dan kunt u een reageren bij het artikel of mij een e-mail sturen.

Reacties bij een artikel geven het commentaar van derden weer. Dit is dus niet mijn mening. Voor reacties die naar mijn mening niet voldoen aan de netiquette behoud ik mij het recht voor deze te modereren.

Aan reacties zijn geen rechten te ontlenen. Mocht een reactie discriminerend of anderszins aanstootgevend zijn, dan behoud ik mij het recht voor de reactie te wijzigen en/of te verwijderen. Ook reacties die niet ter zake zijn worden verwijderd.

Voor alle artikelen geldt © Carel Bruring

Advertenties
%d bloggers liken dit: