Hoe zit dat nou met die moskee op Ground Zero?

Er doen de raarste verhalen over “de moskee op Ground Zero” de ronde.

Zo valt in de pers te lezen dat op Ground Zero in New York (de plaats waar tot de aanslagen van 9/11 de Twin Towers van het World Trade Center stonden) een moskee zal verrijzen. Dit plan verhit de gemoederen zowel binnen als buiten New York sterk. Zo sterk, dat op 9/11 tegen dit gebouw een betoging zal worden gehouden, waar ook onze eigen islamhater gedoogpremier Geert Wilders is uitgenodigd om een toespraak te houden.

Maar: het gebouw is geen moskee en komt ook al niet op Ground Zero.

Artist impression Cordoba House

Het geplande bouwwerk op 45 Park Place is het initiatief van een groep die zich het Cordoba Initiative noemt. Het is de bedoeling dat het gebouw een Islamitisch gemeenschapscentrum wordt, dat ruimte biedt aan een gematigd islamitisch geluid. Het gemeenschapcentrum zal, inderdaad, ook een gebedsruimte herbergen. Maar daarmee wordt het gebouw nog geen “moskee”.

92nd Street Y

Zo is op 92nd Street Y, dat als voorbeeld heeft gediend voor het Cordoba House, al sinds jaar en dag een Joods gemeenschapscentrum gehuisvest en waarin, u raadt het al, ook een gebedsruimte is gevestigd. Toch heeft niemand dit gebouw ooit een “synagoge” genoemd.

De gebedsruimte in het Cordoba House voldoet zelfs niet eens aan de ‘voorwaarden’ voor een moskee, al was het maar omdat minaretten vanaf waar de muezzin tot gebed oproept, volledig ontbreken.

Het Cordoba House wordt een voor New Yorkse begrippen “heel gewoon” bouwwerk, dat op geen enkele manier zelfs maar in de verste verte lijkt op een moskee.

Maar bovendien komt het gebouw helemaal niet op Ground Zero, maar een paar blokken daarvandaan.

Rechtsonder het blok waar "de moskee" moet komen. Centrum midden is Ground Zero.

Van Ground Zero is het twee blokken (en dus tenminste twee minuten) lopen naar de plaats waar het Cordoba House moet verrijzen. Matt Sledge van de Huffington Post legde met zijn mobieltje (vandaar de wat bibberige beelden) de route van Ground Zero naar het toekomstige Cordoba House af.
Het eerste stukje is de video op 4x de werkelijke snelheid, daarna de tocht op normale loopsnelheid.

Het verzet tegen het gemeenschapscentrum de moskee wordt van binnen en buiten New York vooral gevoed door rechts-conservatieve en pro-Israelische personen en organisaties. Daarij wordt niet nagelaten te benadrukken dat het hier om een moskee op Ground Zero gaat, wat echter allerminst het geval is.

Fareed Zakaria

Vanwege het volharden in de op deze manier geuite intolerantie heeft zelfs Israël-vriend de niet bepaald als vooruitstrevend bekend staande CNN-presentator en Newsweek-redacteur Fareed Zakaria vandaag (7 augustus 2010) de hem in 2005 toegekende prestigieuze prijs van het Anti-Defamation League (ADL), de Hubert H. Humphrey First Amendment Freedoms Prize, inclusief het daaraan verbonden geldbedrag van $ 10,000 geretourneerd. Het ADL is een op het Nederlandse CIDI gelijkende organisatie.
In Newsweek schrijft hij waarom hij tot die daad is gekomen en is ook zijn brief aan het ADL integraal opgenomen.

Het zou toekomstig vice-premier PVV-leider Wilders sieren, wanneer hij de argumenten van Fareed Zakaria eens goed op zich in zou laten werken en van zijn voorgenomen reis naar New York zou afzien. 

Dit artikel is ook gepubliceerd op Joop.nl

Advertenties

13 Reacties

 1. Carel,

  Duidelijk stuk. Het zou nog mooier zijn als de politiek, en met name CDA en VVD, Wilders duidelijk maken dat zijn standpunt in deze berust op een vervalsing van de werkelijkheid.

  groet
  hans

 2. Wat een voorin genomen aannames. Tegenstanders moeten in jou optiek wel altijd rechts-conservatieve en pro-Israelische personen en organisaties zijn.
  Dat is het belachelijkste argument. Ieder normaal denkend mens zou kunnen begrijpen dat een moskee bouwen nabij de plek van ground zero is gewoon fasistisch tegen amerika en de amerikanen (vooral ze die zijn vermoord die dag, 11 september 2001, in naam van islam (geen moderne islam). Je bent zo’n typisch journalistische dwingeland die au schreeuwt als hij wordt aangeraakt. Ga eens in de schoenen staan van de nabestaande van 9/11 ipv voor “jouw dierbare” moslims op te komen en Wilders te demoniseren en de wet voor te schrijven.

  • In Amerika zijn de meeste normaal denkende mensen van mening dat het voor iedereen mogelijk moet zijn om op rechtmatige wijze een stuk land te kopen en daar een bestemming voor te kiezen, mist goedgekeurd door de lokale autoriteiten. In dit geval is dat gebeurd. Daar is zeker niets ‘fascistisch’ aan.
   Burgemeester Bloomberg van New York is zelfs voorstander van het project, aangezien het juist één van de kernwaarden is van Amerika dat mensen deze vrijheid hebben, ongeacht wat anderen daarvan vinden.

   Ik begrijp dat nabestaanden hier problemen mee kunnen hebben. Het is echter aan de organisatie zelf in dit in hun overweging mee te nemen. Tegenstanders kunnen zich uitspreken, maar moeten niet verwachten dat de overheid hier iets gaat verbieden wat wettelijk gewoon toegestaan is. Zeker niet als blijkt dat een meerderheid van de Manhatteners geen tegenstander is.

   In het geval van Wilders ligt de zaak nog wat complexer. Tot nu toe kon hij altijd gewoon voor zichzelf en zijn beweging spreken. Deelname aan de Nederlandse regering (in welke vorm dan ook) associeert zijn standpunten met die van Nederland. Als vertegenwoordiger van Nederland zou Wilders in de toekomst wat meer oog mogen hebben voor het landsbelang dan alleen voor zijn eigen mening.

   Overigens ben ik benieuwd welke afstand de tegenstanders wel aanvaardbaar zouden vinden. Twee blokken kan in NY nog best een aardig eind lopen betekenen. Hoeveel blokken is wel voldoende? Vier, tien, achtentwintig? Juist omdat zo’n maatstaf niet objectief vast te stellen is, is het juister om de bestaande wetgeving na te leven en dat is in dit geval ook gebeurd.

   En ten overvloede: Het is geen moskee, het is een gemeenschapscentrum. Ziekenhuizen in NL hebben ook gebedsruimtes, dat maakt ze ook niet meteen een kerk. Ongeacht het standpunt in deze discussie lijkt het me zinvol als voor- en tegenstanders van de feiten uitgaan.

 3. Wat.
  Wat een ongelofelijk kortzichtig stukje tekst.
  Ten eerste is het bouwen van een gemeenschapscentrum niet fascistisch, zolang men daar een vergunning voor krijgt is er niets mis mee.
  Ten tweede zijn de daders van die aanslagen inmiddels op dezelfde dag dood gegaan als hun slachtoffers.
  Ten derde vergroot je met die kul het probleem alleen maar.
  En ten vierde is er niemand die wilders demoniseert.
  De enige die wél demoniseert is wilders himself.

 4. Net zoals “rechts” argumenten misbruikt doet de schrijver van dit stuk dit ook, sterker, hij manipuleert zelfs.
  1. “Het ligt er wel 2 blokken vandaan”. Op zichzelf is dit juist. Maar: het ligt zo dichtbij dat je er lopend binnen 2 minuten bent en met de auto in 20 seconden. Waarom moet het zo dichtbij? Waarom als je weet dat het mensen kwetst?
  2. Het weglaten van informatie. “Welke afstand zou nog wel acceptabel zijn? ” Dit gebouw is mede zo nauw verbonden met Ground Zero omdat het tijdens de aanval geraakt werd (landingsgestel) door 1 van de vliegtuigen. Zo dichtbij dus. Dat maakt het voor de getroffenen meer emotioneel. Wederom de vraag, waarom daar en waarom zo dichtbij?
  3. Het is geen Moskee. Nee, inderdaad. Het is een mulifunctioneel Islamitisch gebouw. Met daarin gebedsruimten. En behalve de minaretten en de oproep tot gebed heeft het verder alle functies van een Moskee. En weer de vraag, waarom precies daar?
  De auteur haalt Zakaria aan als voorbeeld. In de toespraak van deze Zakaria gebruikt hij te pas en te onpas de term “moderate Islam”. En weer rijst bij mij de vraag wat er moderate aan is om willens en wetens een Islamitisch centrum te bouwen zo dicht bij de onheilsplek? Wat is er moderate aan om dit door te zetten als je eenmaal bemerkt hebt dat je mensen hiermee kwetst? En om deze lijn door te trekken, wat moet ik denken van de andere Islam als deze moderate Islam al zo snel gepikeerd is en zo weinig oog heeft voor anderen?
  Als laatste wordt dan Wilders nog even te voorschijn gehaald. Zucht. Ook dit valt net zo makkelijk om te draaien. Want wat zegt het wel niet over een geloof of een stroming als wij met zijn allen bang moeten zijn voor de reacties als een Nederlandse bewindsman er iets negatiefs of zelfs kwetsends over zegt

  • Ik werp verre van me dat ik in mijn blog argumenten zou misbruiken of dat ik zou manipuleren.
   Door ‘Stop Islamization of America’ (SIOA), de organisatie die het verzet tegen het Cordoba House leidt, wordt het op 45 Park Place op te trekken bouwwerk consequent aangeduid als “mega moskee op Ground Zero”.
   In mijn blog maak ik duidelijk dat deze aanduiding feitelijk onjuist is.

   Zonder daarmee een oordeel over haar keus uit te spreken, stel ik vast dat het Cordoba Initiative zeer bewust voor deze locatie heeft gekozen. Eén van de overwegingen daarbij was juist als gematigde moslims te laten zien dat de aanslag op 9/11 door hen wordt afgekeurd en dat zij een geheel andere interpretatie van de Islam voorstaan dan de daders van die aanslag.

   De reactie van Fareed Zakaria is daarom relevant, omdat deze daarin onderscheid maakt tussen de opvattingen van de ‘mainstream’ van de Moslims en de opvattingen van een slechts beperkte ‘militante’ groep (de opvattingen van Bin Laden c.s.).

   De door Zakaria geretourneerde prijs is hem eerder toegekend door de in Amerika prestigieuze ADL, welke organisatie zich (mede) ten doel stelt op te komen voor de vrijheid van godsdienst en godsdienstuiting.
   Zijn betoog komt er op neer dat het afwijzen door ADL van het Cordoba House zich niet verhoudt tot de eigen doelstellingen van de ADL.

   De discussie tussen voor- en tegenstanders van het Cordoba House heeft een uiterst principieel en actueel karakter, namelijk die over (de grenzen van) de vrijheid van godsdienst. Dit is een discussie die ook in Nederland speelt en daarom de aandacht verdient.
   Naar mijn stellige overtuiging moeten voor- en tegenstanders bij zo’n belangrijke discussie uitgaan van feiten en niet van suggesties.

   Dat Wilders voor de protestdemonstratie op 9/11 als spreker door SIOA is uitgenodigd – en die uitnodiging heeft aanvaard – geeft deze Amerikaanse discussie ook een Nederlandse dimensie. Wilders is daarmee het aanknopingspunt voor zo’n regionalisering van het nieuws en als zodanig niet de aanleiding daartoe.
   Pikant en actueel detail bij de aanvaarding van de uitnodiging door Wilders is natuurlijk wel zijn positie in de huidige kabinetsformatie.

   Voor wat de afstanden in New York betreft: een “standard block” in lower Manhattan is circa 264 bij 900 feet (80×270 m). De afstand tussen het uiterste (dichtstbij gelegen) puntje van het ‘super-block’ dat als ‘Ground Zero’ bekend staat – waar de video van Matt Sledge begint – en 45 Park Place is circa 250 meter. Op loopsnelheid overbrug je deze afstand in circa twee minuten (mits de stoplichten op groen staan). Wie in New York is geweest weet dat je daar per auto vele malen langer over doet (en er in Park Place, zoals in heel lower Manhattan, doorgaans geen parkeerruimte is).
   Vanaf Ground Zero kun je 45 Park Place overigens niet zien liggen; vanaf 45 Park Place ‘Ground Zero’ evenmin.

   • Dank voor het antwoord. En eerlijk is eerlijk, respect dat mijn reactie is blijven staan.
    Uit uw antwoorden blijkt dat u zich wel degelijk echt in de zaak heeft verdiept. Toch blijven er voor mij nog een aantal vragen, op- en aanmerkingen bestaan. Omdat het idd een pricipiële en gevoelskwestie betaamt weet ik niet hoe anders dan met het gebruik van allicht harde voorbeelden mijn gevoel uit te drukken.
    Laat ik voorop stellen dat ik niets tegen Moslims heb en ze van mij rustig, ook in Nederland, meer Moskeeen mogen bouwen. Maar denken dat het bouwen van een islamitich centrum op loopafstand van ground zero een positief effect heeft lijkt me nogal naief. Ik denk niet dat de meer fanatieke Moslims en rechtse Amerikanen het begrijpen, hoe nobel het motief dan ook. En het bouwen van zo’n centrum in het gebouw wat als eerste werd geraakt tijdens 9/11is al helemaal vragen om emotionele reacties. De cynische grapjes van “het is 2 minuten lopen naar ground zero, maar maar 5 seconden vliegen” worden nu al gemaakt.
    En om echt op de emotionele toer te gaan, stel nu eens dat er goede Duitsers waren die in 1955 een Duits centrum wilden bouwen op de rand van het centrum van Rotterdam. Om te laten zien dat de meeste Duitsers (inderdaad) geen oorlogsmisdadigers waren. Ik denk niet dat men daar destijds in Nederland op zat te wachten.
    Als de gematigde Moslims willen laten zien dat ze echt de fanatici verre van zich werpen is er een andere oplossing. Simpelweg door keer op keer in de media (zoals Fareed idd doet, en dat is knap) hun afschuw uit te spreken. Of door de straat op te gaan. Tot nu toe zie ik daar echter bar weinig van. Het is hoogstens een klein aantal die vervolgens beveiligd moeten worden.
    Dat brengt me op Wilders. Zo lang hij daar nog niet heeft gesproken is het nog niet duidelijk of hij Nederland zal schaden of niet. Daarin wil ik nog wel een stapje verder gaan. Als het overgrote deel van de moslims idd zo gematigd is zullen ze er alle begrip voor hebben dat Wilders misschien wel te ver zal gaan. De man leeft immers al jaren in een gevangenis gecreeerd door beveiliging. En die moslims zullen in ieder geval rustig reageren, ze zijn immers gematigd? En dat zou pas echt geweldig zijn, als Wilders op verbitterde en kwetsende uitspraken geen reactie mee zou krijgen. Dat zou immers zijn ongelijk bewijzen en aangeven dat iemand als hij nergens voor nodig is.

    p.s. wel een beetje flauw door de SIOA en Wilders aan te wijzen als de reden van de Nederlandse inbreng. Die Nederlandse inbreng begon al voordat Wilders in beeld was, toen burgemeester Bloomberg in zijn verdediging van het centrum de Nederlandse tolerantie als voorbeeld gaf.

   • ‘Ground Zero’ is na de aanslag op 9/11 formeel aangeduid als ‘Memorial site’. Deze aanduiding geldt het ‘super block’ waarop eertijds het WTC was gevestigd (de Twin Towers).

    Uiteraard kun je erover twisten hoe “kies” het is in de nabijheid van ‘Ground Zero’ zoiets als een Cordoba House op te richten. Volgens de laatste opiniepeilingen heeft meer dan 65% van de inwoners van Manhattan daar geen enkel probleem mee, terwijl bijvoorbeeld meer dan 70% van de inwoners van Staten Island (dat tot New York behoort) een Cordoba House in de nabijheid van Ground Zero helemaal niet ziet zitten.
    Over deze vraag heb ik me echter niet uitgesproken.
    Vanuit de doelstelling van het Cordoba Initiative redenerend kan ik me echter wel iets voorstellen bij het zoeken van de “nabijheid” van ‘Ground Zero’.

    Feitelijk is 45 Park Place geen onderdeel van de ‘Memorial site’ Ground Zero.

    Ook ik weet natuurlijk dat onderdelen van een van de vliegtuigen (waaronder een stuk landingsgestel) op 45 Park Place zijn beland.
    Eerder is evenwel besloten dat dit geen reden is om die locatie ook tot ‘Memorial site’ te maken.

    Voor wat Wilders betreft:
    Vanuit het perspectief van New Yorkers of de VS is Wilders hooguit een kleine voetnoot ergens in de marge. Het is (zelfs) waarschijnlijk dat zij zijn voorgenomen toespraak niet eens opmerken.
    Voor de organisatoren van ‘het verzet’ is Wilders slechts een lakei die dient om het ‘wereldwijde verzet’ tegen de Islam een gezicht te geven.
    In Nederland liggen deze verhoudingen, mede door de huidige kabinetsformatie, echter volledig anders.

 5. 1. De omstreden Essalammoskee in de Rotterdamse wijk Feijenoord, aangekondigd als de bouwtechnisch grootste moskee van Nederland, krijgt een gebedsruimte voor 1.500 mannen en vrouwen.
  In het moskeegedeelte van de bijna-bij-GroundZero moskee is plaats voor 1.000 tot 2.000 biddende moslims, een klein achterafgedoetje is het zeker niet.
  http://home.kpn.nl/c.brendel/GroundZero2.htm

  2.Raheel Raza en Tarek Fatah, twee prominente Canadese moslims zeggen: “We Muslims know the Ground Zero mosque is meant to be a deliberate provocation”
  http://www.ottawacitizen.com/news/Mischief+Manhattan/3370303/story.html

  • In reactie op de door u genoemde twee punten uit het blog van Carel Brendel:

   1. Ik heb nergens beweerd of gesuggereerd dat (de gebedsruimte in) het Cordoba House “een klein achterafgedoetje” zou zijn.
   Sterker nog: ik heb een artist impression van het voorgenomen bouwwerk in mijn blog opgenomen.
   Dat ik het Cordoba House “een voor New Yorkse begrippen ‘heel gewoon’ bouwwerk” noem is niet meer dan een feitelijke constatering, die door Brendel overigens niet wordt weersproken.

   2. Het artikel van Raheel Raza en Tarek Fatah in de Ottowa Citizen, waarvoor ik zelf ooit nog geschreven heb, is mij bekend. Over het door Brendel aanhalen hiervan kunnen vele opmerkingen worden gemaakt. Ik laat het hier maar bij de constatering van Brendel zelf “… dat ook enkele moslims tegen de bouw zijn”.
   In mijn blog schrijf ik dat “het verzet tegen de moskee van binnen en buiten New York vooral wordt gevoed door rechts-conservatieve en pro-Israelische personen en organisaties’. Anders dan te ageren tegen deze opmerking als zodanig geeft Brendel geen enkel voorbeeld dat mijn vaststelling in deze onjuist zou zijn. Overigens zal ik de laatste zijn om te ontkennen dat in de door mij bedoelde kringen door sommigen genuanceerder wordt gedacht dan door degenen die het verzet tegen Cordoba House voeden.
   Brendel’s conclusie dat het ‘… niet gaat om onderbouwing of argumenten pro en contra maar om agitprop’ is echter – helaas – evenzeer op zijn eigen blog van toepassing.

   • Of het gerechtvaardigd is of niet, ik weet het niet. Wat ik wel weet is dat 68% van de Amerikanen (misschien in New York beduidend minder, mijn ervaring met New York is dat men daar behoorlijk progressief is) tegen de bouw van het centrum daar is. En dan maakt het denk in niet meer uit of het vanuit goede of kwade bedoelingen daar wordt gebouwd. Want het leidt niet tot begrip maar tot polarisatie. Juist het tegengesteld van wat de stichting zegt te willen bereiken.

    Want hoe gaat het nu verder? Er komt (massaal) protest. Dat wordt weer gebruikt door haat-imams. Dus komt er protest tegen het protest. Wat weer koren op de molen is van de utra rechtsen. Etc. etc. etc.

    Ooit had ik een vriend die een topmanager had. Achter zijn bureau had hij een poster van Calimero hangen. Op een dag had hij een gesprek met een ondergeschikte. Die beklaagde zich over de poster, vond hem kinderachtig en dat voelde voor hem verkeerd. Mijn vriend heeft de poster gelijk weggehaald. Toen ik hem vroeg waarom gaf hij als antwoord: “als ik geen rekening houdt met wat voor mij onbegrijpelijk is kunnen we nooit goed samenwerken”.

 6. Waarom geen totaal verbod aan die barbaarse waanzin op hun grondgebied?Hebben ze nog niet genoeg barbaars geweld gepleegd? Zijn nog niet genoeg onschuldige mensen vermoord?
  Zijn wij bereid het gebouw van de Duitse ambassade te accepteren tegenover het nationaal monument op de Dam? Nee een monument zou op zijn plaats zijn of een gebouw ter bevordering van wereldvrede, of zelfs een gemeenschappelijke plaats van aanbidding voor alle religies , maar een moskee ? Christenen die een kerk willen bouwen in een “beschaafd” mislimland krijgen altijd NUL op hun request ,  worden zelfs vervolgd , maar dan werl een moskee op Ground Zero ?  Nee echt lieve lezers, dit gaat er bij mij ook niet in !!! 
  Er komen nog steeds de Amerikanen om in Afghanistan, Irak en andere plaatsen op aarde door de jihadisten. En er zijn nog steeds moslims die in New York een aanslag willen plegen.

  • Max,

   1) De reden dat wij onszelf beter voelen dan ‘die barbaren’ ligt hem er nu juist in dat we religies en (levens)beschouwingen gelijk behandelen. Op de plek waar een kerk/synagoge/hindutempel is toegestaan, verbieden we geen moskee omdat wij ondertussen vinden dat het niet aan de staat is om onderscheid tussen religies te maken.
   2) Dat christenen in een moslimland geen kerk mogen bouwen, lijkt me geen reden om moslims hier te verbieden een moskee neer te zetten. De oplossing is niet dat wij ons verlagen tot hun niveau, maar dat zij uiteindelijk ook kerken gaan toestaan. Dat laatste krijg je niet voor elkaar door net zo repressief te worden als bijv. een Saudi-Arabië.
   3) Het geval wil dat de meeste slachtoffers van aanslagen door jihadisten zelf moslim zijn. Dat is voor veel moslims ook een reden om naar het Westen te vluchten. Dat is ook de reden dat in Nederland de meeste vluchtelingen uit Afghanistan, Irak en Somalië afkomstig zijn. Het is enigszins cynisch om deze mensen dan vervolgens hier de schuld te gaan geven voor de daden van de moordenaars die ze net zelf zijn ontvlucht.
   4) Overigens hebben moslims geen monopolie op religieus geweld. In India worden christenen aangevallen door hindoes, in Afrika vallen christenen moslims en animisten aan en in Amerika worden atheïsten door christelijke pro-lifers opgeblazen. Moeten we nu ook maar alle kerken, tempels en synagogen verbieden?
   5) Er zullen vast moslims zijn die aanslagen willen plegen. Er zijn vast ook Amerikanen die een kernbom op Baghdad zouden willen werpen. De kracht van een liberaal denkbeeld zit hem erin dat je een individu niet veroordeelt omdat hij/zij toevallig iets gemeenschappelijk heeft met een ander individu waar we een hekel aan hebben.

   Kortom, als we onszelf beter willen blijven voelen dan radicale moslims, dan lijkt het me niet zinvol om ons net zoals hen te gaan gedragen.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: