Raadsprogramma?

Onder de kop “Oppositie wil invloed op bezuinigingen” meldt de Provinciale Zeeuwse Courant (PZC) vandaag, 22 maart 2010, onder meer dat SGP/CU en D66 voorstander zijn van de totstandkoming van een raadsprogramma. Op die manier willen deze fracties invloed kunnen uitoefenen op het gemeentelijk beleid. In dat zelfde artikel word ook ik geciteerd: “Het kan ook een handenbinder zijn, waardoor je moeilijk oppositie kunt voeren.”

Bij de eerste bespreking van de onderhandelaars op 4 maart 2010 steunde ik het voorstel van de SP om eerst tot een raadsprogramma te komen en vervolgens op basis daarvan te komen tot een collegeprogramma. De gedachte hierachter was dat de raad op die manier de ‘grote lijnen’ zou kunnen uitzetten, waaraan in een collegeprogramma verdere uitwerking zou kunnen worden gegeven.
Dit is echter alleen mogelijk wanneer raadsprogramma en collegeprogramma volgtijdelijk tot stand komen. Of, anders gezegd, wanneer er ten tijde van het opstellen van een raadsprogramma nog geen directe of indirecte collegevorming plaatsvindt en partijen zich dus vanuit een blanco situatie aan het schrijven van een raadsprogramma kunnen zetten.
Wanneer er echter al wel sprake is van zoiets als coalitievorming, dan ligt het voor de hand dat een raadsprogramma feitelijk al de grondslag vormt voor een nadien door die partijen te sluiten college-accoord. Het ligt immers niet in de rede dat dan in een raadsprogramma zaken zullen worden opgenomen die haaks op, of op gespannen voet staan met, een nadien te sluiten college-accoord.
Toen bleek dat er voor het opstellen van een raadsprogramma geen meerderheid bestond was het SP-voorstel voor mij dan ook niet meer aan de orde.

Inmiddels hebben CDA, VVD en PvdA overeenstemming over een college-accoord bereikt en zullen deze partijen een nieuw college politiek steunen.

Het is vanuit mijn optiek merkwaardig dat SGP/CU en D66 ook na dit feit nog te kennen geven tot zoiets als een raadsprogramma te willen komen. Tenzij een of meer van de beoogde coalitiepartijen een raadsprogramma zou willen gebruiken om via de achterdeur alsnog tot een (meer) in haar richting gewenste bijstelling van het college-accoord te komen (waarmee het reeds bereikte accoord impliciet zou worden opgeblazen en dit dus alleen al om die reden zeer onwaarschijnlijk is) kan het niet anders zijn dan dat een raadsprogramma in ieder geval politiek-inhoudelijk nauw zal aansluiten bij het bereikte college-accoord. Al was het alleen maar omdat de beoogde coalitiepartijen ook bij het opstellen van zo’n raadsprogramma op een meerderheid kunnen bogen.

Het politieke resultaat van zo’n raadsprogramma kan dan ook niet anders zijn dan dat dit – tenminste in grote lijnen – overeen komt met het bereikte college-accoord. Oppositiepartijen zouden zichzelf daarmee feitelijk in een situatie manoeuvreren dat ze al op voorhand tenminste gedoogsteun verlenen aan het college. Daar komt dan nog eens bij dat een raadsprogramma bij raadsbesluit tot stand komt en ook een raadsminderheid aan zo’n besluit is gebonden. Niet alleen materieel, maar ook formeel zou de oppositierol daarmee al meteen aan het begin van de raadsperiode tot nul zijn gereduceerd.

SGP/CU en D66 bewijzen zichzelf en de lokale democratie om ook nu al feitelijk een college is gevormd met hun voorstel te komen een slechte dienst.

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: